• nemški,german,deutsch
  • Rogaška cesta 56, 3240 Šmarje pri Jelšah
  • +386 3 810 12 40
  • info@kozjan.si

Zgodovina

Podjetje je nastalo iz preproste potrebe po preživetju in ustvarjanju zaposlitvene možnosti. S preteklimi izkušnjami in drznim pristopom je Stanislav Kozjan leta 1993 začel samostojno podjetniško pot. Proizvodnja procesnih posod in opreme za živilske industrijo je bila prvotna dejavnost, ki se je prilagodila,in danes temelji na proizvodnji mehanskih delov za papirno industrijo.

Organska rast podjetja je omogočala prilagoditve trgu in njegovim potrebam. Tako so tudi proizvodnjo–poslovni prostori rastli s podjetjem. Proizvodnja se je tako kmalu selila iz najete garaže v staro šolo v Šentvidu pri Grobelnem, ki prav tako ni bila ustrezna za dolgoročne namere. Pokazala se je priložnost in sledil prelomen nakup ter selitev v prostore nekdanjega IKOM-a v Šmarje pri Jelšah. Slednji so bili več kot desetletje okolje ustvarjanja.

Delavnosti in pripadnost kolektiva ter ugodne razmere na trgu sooblikovale želje podjetja pri razvijanju novo zastavljenih ciljev. Maja 2015 je sledila za zdaj zadnja selitev in danes s ponosom pokažejo nove prostore, kjer že vidijo uresničevanje svoje posloven vizije, nadaljnjo rast in razvoj podjetja ter širitev ponudbe storitev.

Podjetje odlikuje organska rast, zato so gospodarsko in finančno zahtevnejša leta prebrodili relativno uspešno. V letu 2015 smo izvedli investicijo v nove poslovno–proizvodne prostore.